บอกแล้วว่าไม่ได้แก้ ไม่ได้อีดิท ไม่ได้รีไรท์ และไม่ได้เขียนไรต่อเลย ดองจ้า

Fiction: จักรพรรดินี

Paring: YunJae (Mpreg, Period, Drama, Fantasy)

By: l-o-o-k-p-a-d